Crime

BEMNKE NEMALI YAKWA USAVE EMATATIELE ONQEVU

Bemnke nemali engaphezulu kwamakhulu amathathu amawaka (300 000.00) onqevu nabayithathe ngenkani kwivenkile yakwa USave eMatatiele. Ngokwengxelo esisiganeko senzeke ngentsasa yangeCawe(izolo).

Kuthiwa kwale nje ukuba kuvulwe ngenstimbi yesixhenxe kusasa angena amadoda amane egxalathelana  eyalela wonke umntu ukuba alale phantsi. Lonke eloxesha bebebakhombe ngombayimbayi.

Bayalele ophetheyo ukuba ayekuvula kwindawo ehlala imali baza bayithatha yonke baphela emehlweni. Kuthiwa babaleke ngemoto eluhlobo lweCorrola besiya kwicala lase Kokstad. Amapolisa afike sele kophulwe. Uphando luyaqhuba

No tags for this post.

Relating to the Post

Related Articles

Back to top button
Enable Notifications OK No thanks